ÇOCUKLARA MATEMATİĞİ SEVDİRMENİN YOLLARI

Matematik dersi, kimine göre oldukça sıkıcı, kimine göre ise eğlencelidir. Bilhassa ilköğretim çağındaki çocukların büyük çoğunluğu matematikten hoşlanmaz. Peki çocuklara bu dersi nasıl sevdirebilirsiniz? Matematiği sevdirirken evvela gerçek hayatla matematik arasında bir bağ kurmalısınız. İşte çocuklarınıza matematiği sevdirmeniz için birkaç teklif: 1. Plastikten yapılan sayma fasulyeleri veyahut çubuklar yerine çocuklarınıza, gerçek fasulye, kuru baklagiller, hububatlar …

ÇOCUKLARA KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANDIRILIR?

Okuma alışkanlığı kişinin bir gereksinim olarak idrak etmesi neticesi okuma eylemini, hayat boyu daimi ve düzenli biçimde gerçekleştirmesidir. Kişilerin okumayı öğrendikten sonra bu eylemi zevkle yapmalarını sağlamak için kazanmaları şart olan ehemmiyetli bir yetenektir. Okuma alışkanlığının, temelinin aile içinde atıldığı ve devamının eğitim sisteminde öğretmenler tarafından talebeye kazandırıldığı düşünülürse bu alışkanlığın kazanımında aile ve öğretmenlerin …

PROF. DR. TOSUN TERZİOĞLU

Tosun Terzioğlu 1942 yılında İstanbul’da doğdu. 1961 yılında Robert Koleji’nden mezun olduktan sonra, lisans derecesini 1965 yılında, matematik dalında İngiltere-Newcastle-upon-Tyne Üniversitesi’nden; doktorasını 1968 yılında, aynı dalda, Frankfurt Üniversitesi’den aldı. Michigan, Wuppertal ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ders veren Tosun Terzioğlu, 1974-1975 ve 1989-1991 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanlığı; 1977-1982 yıllarında ise aynı …

BAŞLICA SELÇUKLU YAPITLARI

YEŞİLIRMAK KÖPRÜSÜ (Hıdırlık) Kesme taştan 5 sonbaharlı olarak yapılmış, tipik bir selçuklu köprüsüdür. 151 m. uzunluğunda 7 m. genişliğindeki köprü çok iyi savunmuş olup, bügünde kullanılmaktadır. Köprünün yapımı ve kitabesi alaka çekicidir. Kitabeden de anlaşıldığına göre köprünün temeli 1249 tarihinden sonra atılmıştır. Çünkü çok iyi savunmuş olan kitabesinde, üç sene süresince çatışmış üç şehzadenin ismi …

İkinci Dünya Savaşı ve Nedenleri

II.DÜNYA SAVAŞI 1939-1945 arasında hemen hemen dünyanın her yanını kapsayan savaştır. I.Dünya Savaşı’nın çözümsüz bıraktığı anlaşaşmazlıklarla belirlenen 20 senelik gergin bir dönemin hemen peşinden patlak veren savaşta Almanya, İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu Mihver devletleri ile Fransa, İngiltere, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, SSCB ve daha hudutlu bir konumda Çin’in oluşturduğu Bağlaşık Devletler karşı karşıya geldi.Yükselen Nazi tehdidine …

Birinci Dünya Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

1. DÜNYA SAVAŞI Birinci Dünya Savaşı Nihayetinde Osmanlı Devletinin Vaziyeti ve Mondros Mütareke Antlaşması (30 Ekim 1918) Savaş devam ederken İtilâf Devletleri aralarındaki saklı antlaşmalarla Os- manlı Devleti ‘ni paylaşmışlardı. Mondros Mütareke Antlaşması’da bunların deva- mı olduğundan koşulları çok ağırdı. Antlaşmada alınan kararlar kısaca şöyleydi: 1.İtilâf Devletlerinin boğazlardan serbestçe geçişi sağlanacak ve boğazların , tünellerin …

İNÖNÜ SAVAŞLARI – Nedenler ve Sonuçları

1.İnönü Savaşı ( 6-11 Ocak 1921 ) : Yunanlıların Bursa ve Uşak bölgelerinde Afyon-Eskişehir doğrultusuna yeni bir taarruz hareketine teşebbüsleri neticesi (6 Ocak 1921) başlayan savaşa 1. İnönü Savaşı denir. 15 Mayıs 1919’da İzmir’e asker çıkarmakla başlayan Yunan hareketi 30 mayısa kadar sürmüş ve bir istikametten Ayvalık, bir istikametten Menderes yörelerine kadar topraklarımız işgal altına …

BAŞLICA OSMANLI YAPITLARI

HİSARİYE MEDRESESİ Viran vaziyeti sebebiyle kitabesi ve kapı süslemeleri sökülerek 1953 seneninde müzeye kazançlan medrese Amasya tarihine göre, Beyazıt Paşanın kardeşi Buyruk Yahşi bey erkek çocuğu Buyruk Hisar tarafından 1411 seneninde yaptırılmıştır. HAMZA BEY MESCİDİ Bugün yıkılmıqş olan mescit, Çelebi Mehmet’in sultan olmasından önce, Amasya ve Tokat yörelerinde karar sürdüğü 1411 senelerinde lalası ve komutanlarından …

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ VE SONUÇLARI

(1096-1272) Hıristiyanların, Müslümanları mukaddes yerlerden çıkarmak emeliyle yaptıkları seferler. 1.DİNİ SEBEPLER Bu çağda Kudüs Müslümanların elinde bulunuyordu. Bu arada Kudüs, Hıristiyanlarca da mukaddes bir yer sayılıyordu. Hıristiyan hacılar Kudüs’ü rahatça ziyaret ederlerken Ortadoğu’daki politik karışıklıklar yüzünden ziyaretlerinde güçlüklerle karşılaşmaya başladılar. Hristiyan hacıların karşılaştıkları bu güçlükleri ‘Müslümanlar çıkarıyor’ şeklinde açıklandı. Bu açıklar üzerine kilise , Müslümanların …