home Moda Halı Desenleri

Halı Desenleri

Her toplum, yerleşik hayatları ve yaşadığı olaylarla süre gelmiş, tarihte zaman içinde geçirdikleri hadiselerden etkilenerek çeşitli kültür faaliyetleri üzerinde durmuş, kendilerini yansıtan bazı özellikleri bu kültürel eserlerinde betimlemişlerdir. Yazılardan, tiyatro oyunlarına; duvar motiflerinden, destanlarına kadar pek çok eser meydana getirmişler ve kendi hayatlarını gelecek nesillere sanatla aktarmışlardır. Göçebe hayatın yerelleşmesi ve insan gruplarının yerleşik hayata geçişinin beraberinde getirdiği ortak kültüründen biri, belki de çeşitli motiflerle süslenmiş, el işiyle yapılan ve özenle dikilen halılardır. Zamanla bu halılar, özellikle sanayileşme sonrasında makineleşmiş bir üretim evresinden geçmeye başlamış ve el işi halılar hem azalmış, hem de bu kültürü yaşatan insan sayısı azalmıştır. Bu nedenle günümüzde, özellikle motifleriyle göz boyayan halıların değeri oldukça artmıştır.

Değerli halılarımız, özellikle bu bahsettiğimiz sanayileşmeden sonra belirli kalıplara uyarak yapılmaktadır. Ama çoğu halı, tıpkı geçmişten günümüze geldiği gibi, halı desenleriyle birer anlam taşıyan yolluklardır. Zarara karşı koruyacağına inanılan muska, çeşidine göre anlamlarında(şans, iyilik gibi) farklılık gösteren kuş motifleri, bolluğun sembolü pıtrak, genç bir kızın çeyiz sandığını simgeleyen sandık deseni, insanları tehlikelerden koruduğuna inanılan haç gibi desenler; geçmişten günümüze kadar gelmiş halı motiflerinin sadece belli başlı örnekleridir. Desenleriyle zengin halılar, kısaca halıcılığın temelini oluşturan desenler sadece bir sembol değil, geçmişte yaşayan atalarımızın batıl inançlarının birer yansımasıdır.

Özellikle el işi halı desenlerinin taşıdıkları zenginlikleriyle ünlüdür. Halı dokumacısı, ince eleyip sık dokuyarak yaptığı halıda bu deseni ortaya çıkartır ve kendi benliğinin bir kısmını, tıpkı bir sanatçı gibi ortaya koyarak işine renk katar. Bir yazar nasıl yaptığı eser sayesinde saygı görüyorsa, bir halı dokumacıları da yaptığı halı için saygı gören ve görmesi gereken kimselerdir. Çünkü halı yapmak özveri işidir ve desenleri zengin halılar, halıyı yapan kişinin işini ne kadar severek yaptığının bir aynasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir