home İlginç Bilgiler Kara Delikler ve Great Attractor Nedir

Kara Delikler ve Great Attractor Nedir

Kara delikler, muazzam bir çekim gücüne sahip, ışığı bile içine çekip kaçmasına müsaade etmeyen gök cisimleridir. Kara delikler gözlemlenmiş değillerdir, lakin Weber ölçeği gibi kimi ölçme teknikleri ile belirlenmişlerdir ve varlıkları Einstein’ın izafiyet kuramına dayanmaktadır. Son zamanlarda bir hayli bilim insanı ve astrofizikçiler tarafından kabul görmüştür.Kara deliklerin sonsuz kütleye sahip oldukları düşünülür. Bu kütlelerine karşın hacimleri çok küçüktür. Kilometrelerle dile getirilebilecek kadar küçüktürler. Kütlelerini şu şekilde izah edebiliriz. Bir nötron yıldızından bir çay kaşığı kadar alınsaydı 40 milyar ton ağırlığında olurdu. Kara delikler nötron yıldızlarından yüz binlerce kat daha ağırdır. Kara delikler etraflarındaki uzay-vakiti bükecek kadar kuvvetli çekim gücüne sahiptirler. Galaksimizin merkezinde olduğu söylenen kara deliğin Dünyamızı yutması 1 sn den kısa sürerdi. Bu kara delik takriben olarak 4 milyon Güneş kütlesine sahip olmasına karşın, çapı 1 milyon kilometre’den azdır.

Bu muazzam çekim kuvvetinden ışık bile kaçamadığından, bu cisimlerin gözlemlenmesi olası olmamıştır. Zira bir cismi gözlemlemek için ışığının erişmesi gerekir, ama kara deliklerden ışık bile kaçamamaktadır. Kara deliklerin merkezine doğru tekillikleri vardır. Buna olay ufku denir.Buradaki çekim kuvveti sonsuz kabul edilir.Ne gözlemlenip incelenebilir, ne de ötesi bilinebilir. Kara delikler daimi madde yutar. Madde yuttukça büyür ve çekim kuvveti de gittikçe büyür. Kara delikler yıldızların ölümünden sonra alana gelir.Ekseriyetle çok büyük yıldızların, mesela süper novaların ölümünden sonra nötron yıldızına dönüşmesi ve hemen peşinden kara deliğe dönüşmesi. Şayet yıldızın kütlesi Güneşinki’nin 10’da 8′inden az ise yıldız can verdikten sonra kahverengi cüceye veya kara cüceye dönüşür. Şayet yıldızın kütlesi, 0.8 Güneş kütlesi ile 1.44 Güneş kütlesi arasında ise yıldız beyaz cüceye dönüşür. Yıldızın kütlesi, 1.35 Güneş kütlesi ile 2.1 Güneş kütlesi arasında ise yıldız nötron yıldızına dönüşür. Bu haldeyken yıldızın çapı 20 kilometre kadardır ve çekim gücü Dünya yüzeyindeki’nin 400 milyon katıdır. Eğere yıldızın kütlesi, Güneşin kütlesinin 3 katından fazla ise kara deliğe dönüşür.

Great Attractor (Büyük Çekici) Nedir

Güneş sistemimiz içindeki seyyarelerle birlikte, galaksinin merkezindeki muazzam çekim gücüne sahip kara deliğe doğru ilerlemektedir.Bununla beraber yakın tarihte bilim insanları şok edici bir şey keşfetti. Galaksimiz içindeki bütün yıldız ve seyyareleri ile saniyede 700 metrelik (2500 kilometre/sa) bir hızla 300 milyon ışık senesi uzaktaki bir bölgeye doğru çekilmekte. Weber ölçeği ile orada 10 binlerce galaksi büyüklüğünde olan biri kara deliğin varlığı tespit etmiştir.Öyle ki bizim galaksimiz gibi 10 binlercesi kara delik tarafından çekilmekte.Bilim insanları bu kara deliği Great Attractor başka bir deyişle Büyük Çekici ismini verdiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir