home Spor Voleybol Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Voleybol Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Voleybol 6 kişi ile, 2 takımla oynanan bir salon sporudur.

1. ÖLÇÜLER
Oyun alanı, 18×9 m ölçülerinde bir dikdörtgendir ve en az 3 m genişliğinde olan bir serbest bölge ile çevrilmiştir.
Oyun alanının üzerinde bulunan serbest oyun boşluğu, her türlü engelden arındırılmış olmalıdır. Serbest oyun boşluğu, oyun alanının yüzeyinden ölçüldüğünde en az 7 m yüksekliğinde olmalıdır.
FIVB Dünya Müsabakalarında serbest bölge yan çizgilerden ölçüldüğünde en az 5 m ve dip çizgilerden ölçüldüğünde en az 8 m genişliğinde olacaktır. Serbest oyun boşluğu ise oyun alanının yüzeyinden ölçüldüğünde en az 12.5 m yüksekliğinde olacaktır.

2.OYUN ALANININ YÜZEYİ
Sahanın yüzeyi düz, yatay ve yeknesak olmalıdır. Oyuncular için sakatlanmaya yol açacak rastgele bir tehlike teşkil etmemelidir. Pürüzlü ve kaygan yüzeylerde oynanması yasaktır.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında yalnızca tahta veya sentetik bir yüzeyin kullanılmasına müsaade edilir. Bu yüzey önceden FIVB tarafından onaylanmış olmalıdır.
Kapalı salonlarda oyun alanının yüzeyi açık renkte olmalıdır.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında çizgiler için beyaz, oyun alanı ve serbest bölge için değişik renkler kullanılmalıdır.
Açık hava alanlarında drenaj emeliyle her metre için 5 mm’lik bir eğime izin verilir. Alan çizgilerinin sert bir maddeden oluşturulması yasaktır.

3. OYUN ALANININ ÜZERİNDEKİ ÇİZGİLER
Bütün çizgiler 5 santimetre genişliğindedir. Çizgiler, tabandan ve diğer çizgilerden değişik ve açık renkte olmalıdır.
İki yan ve iki dip çizgi oyun alanını belirler. Yan ve dip çizgilerin her ikisi de oyun alanının boyutlarına dahil olarak çizilir.
Orta çizginin tam ortası oyun alanını 9×9 m boyutlarında iki eşit alana ayırır. Bu çizgi, filenin tam altından iki yan çizgi arasında uzanır.
Her oyun alanında arka ucu orta çizginin tam ortasından 3 m geriye çizilen bir hücum çizgisi ön bölgeyi belirler.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında hücum çizgisi yan çizgilerden itibaren toplam 1.75 m’lik kesik çizgilerle uzatılmıştır. 5 santimetre eninde, 15 santimetre boyundaki bu 5 adet kısa çizgi 20 santimetre aralıklarla çizilmelidir.
Her oyun alanında ön bölge orta çizginin tam ortası ve hücum çizgisinin arka ucuyla hudutludur.
Ön bölgenin yan çizgiler dışında serbest bölgenin sonuna kadar uzandığı düşünülür.
Servis bölgesi, her dip çizginin gerisinde 9 m genişliğindedir.
Bu bölgenin yan hudutları, yan çizgilerin uzantısı olarak dip çizgilerden 20 santimetre geride ve bunlara dik 15 santimetre uzunluğunda iki kısa çizgiyle belirlenir. Her iki kısa çizgi de servis bölgesinin genişliğine dahildir.
Servis bölgesinin derinliği serbest bölgenin sonuna kadar devam eder.
Oyuncu değiştirme bölgesi, her iki hücum çizgisiyle sınırlanan ve yazı hakeminin masasına kadar olan bölgedir.
FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında ısınma alanları takriben 3×3 m boyutlarında, serbest bölgenin dışında ve oturma sıralarının bulunduğu taraftaki köşelerde bulunur.
Yaklaşık 1×1 m boyutlarında olan ve 2 sandalye bulundurulan bir ceza alanı kontrol alanında, dip çizginin uzantısının dışında bulunur. Bu alanlar 5 santimetre genişliğinde kırmızı bir çizgiyle sınırlandırılabilirler.

4.FİLE VE DİREKLER
File, orta çizginin üstünde ve buna dik olarak bulunur; erkekler için 2.43 m ve bayanlar için 2.24 m yüksekliğindedir.
Filenin yüksekliği oyun alanının ortasından ölçülür. Filenin iki kenar yüksekliği netlikle aynı olmalı ve buradaki yükseklik kaidede belirtilen yüksekliği 2 santimetre’den fazla geçmemelidir.
File, 1 m genişliğinde, 9.50 m uzunluğundadır ve 10 santimetre’lik karelerden müteşekkil siyah iplerden yapılmıştır.
Filenin üst bölümünde 5 santimetre genişliğinde, iki kat beyaz çadır bezinden yapılmış yatay bir bant file süresince dikilmiştir. Bandın her iki ucunda onu direklere bağlayan ve gergin durmasını sağlayan bir ipin geçtiği bir delik bulunur.
Bandın içinden geçen elastiki kablo fileyi direklere bağlar ve üst bölümünün gergin durmasını sağlar.
Filenin alt bölümünde (yatay bantsız) kareler arasından geçen bir ip onu direklere bağlar ve filenin alt bölümünün gergin durmasını sağlar.
İki adet beyaz bant, her iki yan çizginin üzerinde yer alacak şekilde fileye dik olarak bağlanır.
Bunlar 5 cm genişliğinde ve 1 m uzunluğunda olup filenin bir parçası olarak kabul edilir.

Anten, 1.80 m uzunluğunda ve 10 mm çapında, fiberglas veyahut benzeri bir maddeden yapılmış esnek bir çubuktur.
Anten yan bandın dış tarafına bağlanır. Antenler karşılıklı olarak filenin ters istikametlerine yerleştirilir.
Antenlerin her birinin 80 santimetre’lik üst bölümleri filenin üzerinde devam eder ve bu kısımlar tam ters (tercihen kırmızı ve beyaz) renkte 10 santimetre’lik şeritlerle işaretlenir.
Antenler filenin bir parçası sayılır ve geçiş boşluğunun yan hudutlarını belirler.

Filenin bağlandığı direkler, yan çizgilerin dışından 0.50 m ile 1.00 m mesafede yerleştirilmiştir. Direkler 2.55 m yüksekliğinde ve tercihen ayarlanabilir olmalıdır.
Tüm FIVB Dünya ve Resmi Müsabakalarında fileyi taşıyan direkler, yan çizgilerin dışından 1 m mesafede yerleştirilir.
Direkler düzgün ve yuvarlak olmalı, tabana tel kullanılmadan tutturulmalıdır. Tehlikeli ve engelleyici unsurlar taşımamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir