home Bilim İnsanları GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ (1730 – 1790)

GELENBEVİ İSMAİL EFENDİ (1730 – 1790)

1730 seneninde şimdiki Manisa’nın Gelenbe kasabasında doğan Gelenbevi İsmail efendi, Osmanlı İmparatorluğu matematikçilerindendir. Asıl isimi İsmail’dir. Gelenbe kasabasında doğduğu için ikinci isimi onun bu doğduğu kasabadan gelir. Daha çok Gelenbevi isimiyle ün kazanmıştır.

Önce, kendi etrafındaki bilginlerden ilk bilgilerini almıştır. Daha sonra, öğrenimini bitirmek üzere İstanbul’a gitmiştir. Burada, çok değerli ve kültürlü öğretmenlerden faydalandı ve matematiğini oldukça ilerletti. Müderrislik imtihanına girerek kazandı ve 33 yaşında müderris oldu. Bundan sonra kendisini tümüyle ilme verdi. Gelenbevi, daha önceki yolla problem çözen son Osmanlı matematikçisidir. Veziriazam Halil Hamit paşa ve Kaptan-ı Derya Cezayirli hasan paşa’nın istekleri üzerine, Kasımpaşa’da açılan Bahriye Mühendislik Okulu’na altmış kuruşla matematik öğretmeni olarak atandı. Bu atama ona parasal istikametiyle bir rahatlık getirdi. Kimi silahların hedefe vurmaması, padişah III. Selim’i kızdırmış ve Gelenbevi’yi huzura çağırarak ona ikazda bulunmuştur. Hedefe olan uzaklığı düşünerek ihtiyaç duyulan düzeltmeleri yapmış ve topların hedefe vurmalarını sağlamıştır. Gelenbevi’nin bu başarısı padişahın dikkatini çekmiş ve padişah tarafından ödüllendirilmiştir. Gelenbevi, Türkçe ve Arapça olmak üzere tam otuz beş yapıt bırakmıştır. Türkiye’ye logaritmayı ilk sokan Gelenbevi İsmail Efendi’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir