CAHİT ARF

1910 seneninde Selanik’te doğdu. Yüksek öğrenimini Fransa’da Ecole Normale Superieure’de bitirdi (1932). Bir müddet Galatasaray Lisesi’nde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doçent adayı olarak çalıştı. Doktorasını yapmak için Almanya’ya gitti. 1938 seneninde Göttingen Üniversitesi’nde doktorasını bitirdi. Yurda döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde profesör ve ordinaryus profersörlüğe yükseldi. Burada 1962 seneye kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji’nde Matematik dersleri vermeye başladı. 1964 seneninde Türkiye İlmi ve Teknik Araştırma Müessesesi (TÜBİTAK) bilim kolu başkanı oldu. Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde araştırma ve incelemelerde bulundu; Kaliforniya Üniversitesi’nde misafir öğretim azası olarak görev yaptı. 1967 seneninde yurda dönüşünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim azalığına getirildi. 1980 seneninde emekli oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra TÜBİTAK’a bağlı Gebze Araştırma Merkezi’nde görev aldı. 1985 ve 1989 seneleri arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yaptı.;Arf İnönü Armağanı’nı (1948) ve TÜBİTAK Bilim Ödülü’nü kazandı (1974). Cebir ve Sayılar Kuramı üzerine beynelmilel bir sempozyum 1990’da 3 ve 7 Eylül tarihleri arasında Arf’in onuruna Silivri’de gerçekleştirilmiştir. Halkalar ve Geometri üzerine ilk konferanslarda 1984’te İstanbul’da yapılmıştır. Arf, matematikte geometri kavramı üzerine bir yazı sunmuştur.Cahit Arf 1997 seneyin Aralık ayında bir kalp rahatsızlığı hasebiyle aramızdan ayrıldı…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir